ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย-ปากคาน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย-ปากคาน อาหารแปรรูปกล้วย น้ำเมี่ยงสมุนไพร

Email : [email protected]
คะแนน

ช่องทางการติดต่อ :
  • รายการสินค้า : 3
  • คะแนน : 0.00 เต็ม 5
  • สถานะร้านค้า :
    สั่งซื้อติดต่อร้านค้า
  • ผู้ติดตาม : 1
  • ยอดวิว : 191
  • เปิด : 23 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลกิจการ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย-ปากคาน(9ตามพ่อ)

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปากห้วย-ปากคาน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชนในปัจจุบัน และกลุ่มได้มีกิจกรรมเด่น คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชื่อ “กล้วยมันส์คำ” เพราะว่าผู้บริโภคทานอร่อยมันส์ทุกคำจนหยุดไม่ได้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากล้วยเบรกแตก

โทรศัพท์ 063-2649239 และ 081-1696334


รายการสินค้า

เมี่ยงโค้นสมุนไพร
200.00 บาท
น้ำเมี่ยงผักสะทอน
35.00 บาท
กล้วยมัมส์คำ
35.00 บาท

สนับสนุนโดย

Generic placeholder image

จังหวัดเลย

Generic placeholder image

สำนักงานพานิชย์จังหวัดเลย

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

สมัครรับข่าวสาร:

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 22:00น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 20:00น.